M

Tất cả những sản phẩm ở MinhTan đều có tính cá nhân hóa cao. Với đội ngũ trẻ chúng tôi lắng nghe nhu cầu của từng khách hàng, tối ưu từng sản phẩm để nâng tầm giá trị.

Hexa

Một giải pháp tập trung nhiều vào việc kết hợp yếu tố thẩm mỹ và chi phí phù hợp cho các nhà kinh doanh mà chung tôi muốn giới thiệu đó là những chiếc bàn hexa, những chiếu Bàn này được ghép từ nhiều thanh là một loại bàn có cấu trúc được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều thanh gỗ, cùng một loại hoặc nhiều loại gỗ và vật liệu khác thành một bề mặt đồng nhất.

Các thanh này có thể được sắp xếp theo hướng đứng, nằm ngang hoặc thậm chí có thể tạo thành các mô hình hoa văn hoặc hình học. Lựa chọn vật liệu thường phản ánh phong cách và mục đích sử dụng của bàn. Bàn có thể có nhiều kiểu dáng và hình dáng khác nhau, từ bàn ăn đơn giản đến bàn làm việc, hoặc thậm chí là live edge. Các đường ghép và hình thù vân khác nhau kết hợp lại tạo nên sự độc đáo cho chiếc bàn.

Hexa

Một giải pháp tập trung nhiều vào việc kết hợp yếu tố thẩm mỹ và chi phí phù hợp cho các nhà kinh doanh mà chung tôi muốn giới thiệu đó là những chiếc bàn hexa, những chiếu Bàn này được ghép từ nhiều thanh là một loại bàn có cấu trúc được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều thanh gỗ, cùng một loại hoặc nhiều loại gỗ và vật liệu khác thành một bề mặt đồng nhất.

Các thanh này có thể được sắp xếp theo hướng đứng, nằm ngang hoặc thậm chí có thể tạo thành các mô hình hoa văn hoặc hình học. Lựa chọn vật liệu thường phản ánh phong cách và mục đích sử dụng của bàn. Bàn có thể có nhiều kiểu dáng và hình dáng khác nhau, từ bàn ăn đơn giản đến bàn làm việc, hoặc thậm chí là live edge. Các đường ghép và hình thù vân khác nhau kết hợp lại tạo nên sự độc đáo cho chiếc bàn.